Nhắm Mắt[:: NM Nham Mat ::]

Bài hát: Nhắm Mắt – KOP

Nhìn xuống đây nhìn vào mắt tôi giờ đã cạn khô.

Nhìn xuống đây nhìn vào vết thương giờ chưa liền da.

Ngờ có ai đi ngang qua đây, nguyện cầu cho ta (cho ta).

Ngờ có ai đi ngang qua đây, từng ngày phôi pha (phôi pha).

Để rồi nhắm mắt ta quay về, nhắm mắt ta mơ,

Xin hãy cho ta được khóc một mình.

Nhắm mắt ta quay cuồng, nhắm mắt buông xuôi,

Cuộc đời là một giấc mơ dài …

Nhìn xuống đây nhìn vào mắt tôi giờ đang sợ hãi.

Nhìn xuống đây nhìn vào nỗi đau làm sao nhạt phai.

Và có ai đi ngang qua đây, nguyện cầu cho ta (cho ta).

Và có ai đi ngang qua đây, một lần bên ta (bên ta).

Để rồi nhắm mắt ta quay về, nhắm mắt ta mơ,

Xin hãy cho ta được khóc một mình.

Nhắm mắt ta thấy mình, nhắm mắt buông xuôi,

Cuộc đời là một giấc mơ dài …

Để rồi nhắm mắt ta thấy mình, nhắm mắt hoang mang,

Lê bước chân mỏi mệt mãi đi tìm.

Nhắm mắt ta thấy mình, nhắm mắt buông xuôi,

Cuộc đời là một giấc mơ dài …

Để rồi nhắm mắt ta quay về, nhắm mắt ta mơ,

Xin hãy cho ta được khóc một mình.

Nhắm mắt ta quay cuồng, nhắm mắt buông xuôi,

Cuộc đời là một giấc mơ dài …

[x5]

Nhắm mắt buông xuôi những giấc mơ.

Để rồi nhắm mắt ta thấy mình, nhắm mắt hoang mang,

Lê bước chân mỏi mệt mãi đi tìm.

Nhắm mắt ta thấy mình, nhắm mắt buông xuôi,

Cuộc đời là một giấc mơ dài …

Trả lời

0981.019.019