Nhận Diện Thời Gian

Trận chiến xa từng vượt qua đường đạn mìn

buổi chiều nào dừng quân không *** tiến

đêm trong máu lửa, ôm tay súng trận

chợt nhận diện thời gian nghe nhớ nhớ chúc tình duyên

Ta biết ta từ đôi yêu vừa gặp mặt

đường hẹn hò thường vui nay đã mất

ưu tư chín mùi, môi son mỉm cười

giờ học dần tàn đêm em viết ngàng tình thư gửi người

Bỏ khi xa vắng, đêm bằng bao đêm trắng

tiếng khóc hôm nao thay tiếng cười hôm nay

vòng tay cô bờ môi chờ

đêm tóc rối chỉ còn đôi ta

Khi đã yêu mình chợt nghe đời hồi lại

dù rằng phải lìa xa thiên thu nhớ

yêu đường biết mặt đi mi khép chặt

lửa hận từ vòng tay nghe cuối cùng hồn đi nửa vời

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019