Nhật Thực[:: NT Nhat Thuc ::]

Cho tôi một lần thôi được

Thăm viếng mộ em

Từ khi *** biết

Đến khi em xa cõi đời

Chúng mình không một lần vui

Chuyện tình hai đứa

Vương bao khổ sầu và bao chua xót

Hay tin lần đầu tiên

Ngày em đã làm dâu

Trời chưa nguôi nắng

Khổ đau chưa lắm tuổi hờn

Đã được tin người yêu mất

Nhật thực che phủ tương lai

Cuộc đời cả trời âm u

Ngưu Lan cùng Chức Nữ

Còn trông thấy mặt nhau

Mình mang nặng cõi sầu

Đến thuở nào mới biết tin nhau

Xin chờ tôi nhé người mến

Yêu đến kiếp sau

Cho tôi một lần thôi được

Thăm viếng mộ em

Chồng em hay biết

Chắc không nỡ xua đuổi

Người đã thiệt thua từ dạo đó

Nhật thực che phủ tương lai

Cuộc đời ai thắng ai đây

Cho tôi một lần thôi được

Thăm viếng mộ em

Từ khi *** biết

Đến khi em xa cõi đời

Chúng mình không một lần vui

Chuyện tình hai đứa

Vương bao khổ sầu và bao chua xót

Hay tin lần đầu tiên

Ngày em đã làm dâu

Trời chưa nguôi nắng

Khổ đau chưa lắm tuổi hờn

Đã được tin người yêu mất

Nhật thực che phủ tương lai

Cuộc đời cả trời âm u

Ngưu Lan cùng Chức Nữ

Còn trông thấy mặt nhau

Mình mang nặng cõi sầu

Đến thuở nào mới biết tin nhau

Xin chờ tôi nhé người mến

Yêu đến kiếp sau

Cho tôi một lần thôi được

Thăm viếng mộ em

Chồng em hay biết

Chắc không nỡ xua đuổi

Người đã thiệt thua từ dạo đó

Nhật thực che phủ tương lai

Cuộc đời ai thắng ai đây

Nhật thực che phủ tương lai

Cuộc đời ai thắng ai đây

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019