Nhìn Lại Em Đi (Rock Version)[:: NLED(V Nhin Lai Em Di (Rock Version) ::]

Chorus :

Nhìn lại anh đi , con tim anh đang cháy bừng

Nhưng anh yêu em , nên thôi quên đi không nói ra

Nhìn lại em đi , em yêu anh yêu dối lừa

{English]

It’s heart my heart , But I believe in you and love it

Always Love it…x2

Lôøi 1:

Một trang giấy ghi tên em , là nhật ký riêng cho anh

Hai năm qua em cho anh bao nổi buồn

Một cảm xúc rất khó nói

Tựa như dao găm trong tim

Đợi thêm sâu , trong xa xăm của cõi lòng

Cùng lời nói dối nhưng anh yêu em nên chẳng nhận ra

But I’m so ok , I’m Believe x2

Để rồi lâu nay em bên anh là dối lừa sao..

Chorus :

Nhìn lại anh đi , con tim anh đang cháy bừng

Nhưng anh yêu em , nên thôi quên đi không nói ra

Nhìn lại em đi , em yêu anh yêu dối lừa

[English]

It’s heart my heart , But I believe in you and love it

Always Love it…x2

Lời 2 :

Và anh vẫn như đang nghe

Ngày ngào đó khi bên em

Anh luôn sai trong khi em luôn trách anh

Bỏ qua nhé , anh yêu em

Lời nói đó, sao hôm nay

Vang đâu đây , cho tim anh thêm gék em

From the days , I’m alone , you’re here rows , Touch my lips

Cùng lời nói dối nhưng anh yêu em nên chẳng nhận ra

But I’m so ok , I’m Believe x2

Để rồi lâu nay em bên anh là dối lừa sao..

Chorus

..Gil Leâ..

Sao khi chia tay nhau người ta thường hay rất buồn….và động lại trong tjm toàn là oán trách những khi còn thương , và nếu thời gian ngừng trôi để cho người ta trỡ lại khj đâu phãi khóc,thì đâu phãi đắng cay ..

Chorus

Nhìn lại anh đi , con tim anh đang cháy bừng

Nhưng anh yêu em , nên thôi quên đi không nói ra

Nhìn lại em đi , em yêu anh yêu dối lừa

[English]

It’s heart my heart , But I believe in you and love it

Always Love it…x2

Trả lời

0981.019.019