Nhìn[:: N Nhin ::]

Bài hát: Nhìn – Titanium

Đừng bao giờ đặt ra những câu hỏi

Vì sao, tại sao, vì sao

Chẳng bao giờ nhận được câu trả lời nào

Chỉ xin đứng yên ở đây.

Cho đến khi vấp ngã nhận ra sự thật

Cho đến khi vấp ngã nhận ra sự thật

Cho đến khi vấp ngã nhận ra sự thật

Cho đến khi vấp ngã nhận ra sự thật.

Cơ hội cuối cùng chỉ là ranh giới mong manh

Cơ hội cuối cùng chỉ là ranh giới mong manh

Cơ hội cuối cùng chỉ là ranh giới mong manh

Cơ hội cuối cùng chỉ là ranh giới mong manh.

Trả lời

0981.019.019