Nhớ Con Sông Đà

Bài hát : Nhớ Con Sông Đà – Thanh Lan

Bình minh một sớm ra đi

Một sớm ra đi

Mây ngàn lướt gió

Bờ mi đậm sầu

Ngoài hiên quê mẹ lòng đau

Khuất sau sương lạnh

Khuất sau sương lạnh

Hành lau du buồn

Đêm qua mơ thấy trường sơn

Mơ thấy trường sơn

Thấy hòn núi cạn

Bên con sông đà

Đồi thông trải dọc trên hạ

Thông reo vi vút

Thông reo vi vút

Ôm bờ đà giang

Ở đây quê quán đôi ta

Quê quán đôi ta

Cùng trong dòng nước

Cùng qua con đò

Đà giang nước chảy lượn lờ

Nước chảy lượn lờ

Tình ôm hai bóng

Thẫn thờ bên nhau

Thuyền mơ tới bến

Trụng hạ

Cánh đồng ngược gió

Dòng đà rẽ đôi

Anh đi ngược

Em về suôi

Anh đi ngược

Em về suôi

Bao giờ chở lại

Bao giờ chở lại

Nối lời ước xưa

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019