Nhớ Mẹ

Chiều nay nhìn gió đông sang dòng nước mênh mông gió thênh thang về

Mẹ quê vầng trán nhăn sâu quầng mắt thâm nâu sáng trưa ra đồng

Cùng cha cày cấy cho sâu chờ lúa lên mau ấm vui lòng nhau

Mẹ quê một nắng hai sương đội gió che mưa sớm trưa nhọc nhằn

Mẹ ơi ngàn lúa nương dâu vườn tốt tươi mau có đôi tay mẹ

Mẹ ơi đời lớn khôn mau dù đến nơi đâu vẫn luôn thương mẹ

Chiều quê nhạt nắng trôi mau vạt áo trôi sau gió ôm lưng mẹ

Đường quê chiều gió lên cao lòng thấy nao nao nhớ thương mẹ nhiều

Mẹ ơi đời lớn khôn mau dù đến nơi đâu vẫn luôn nhớ mẹ

Trả lời

0981.019.019