Như Mây Trời Bay[:: NMTB Nhu May Troi Bay ::]

Bài hát : Như Mây Trời Bay – V.A

Lời 1 :Có những ngày lạc bước giữa đời….vẫn thầy bạn bè xung quanh mình… hứa với lòng rằng sẽ giử mình… để thấy đời còn những ánh dương…và khi khó khăn tình bạn vẫn thấm thiết đến bên với ta…Rồi bao lỗi lầm đễ ta thấy vững bước tiến lên………..Vứt hết kí ức..đánh thức lý thí..lấy những nước mắt trong ta vượt qua lỗi lầm…xóa hết bóng tối..ánh sáng phía trước..nắm lấy những ánh dương đang vụt qua trong đời….Đừng nên để lòng chìm vào những bóng tối dối dang với ai…Vì trên cỏi đời là nhiều khi trái đắng thức qua với ta như không mà

Lời 2 :Có lúc buồn thì trách chính mình.. hãy nghĩ lại từ những lỗi lầm.. để thấy lòng mình sánh cuối đường … có tiếng cười từ những trái tim….và khi khó khăn tình bạn vẫn thấm thiết đến bên với ta…Rồi bao lỗi lầm đễ ta thấy vững bước tiến lên………..Vứt hết kí ức..đánh thức lý thí..lấy những nước mắt trong ta vượt qua lỗi lầm…xóa hết bóng tối..ánh sáng phía trước..nắm lấy những ánh dương đang vụt qua trong đời….Đừng nên để lòng chìm vào những bóng tối dối dang với ai…Vì trên cỏi đời là nhiều khi trái đắng thức qua với ta như không mà

Trả lời

0981.019.019