Những Hồi Chuông[:: NHC Nhung Hoi Chuong ::]

Ta chạm vào xa xôi khi tiếng kinh chiều vang ngân

Qua mé hiên nhà đơn sơ trong khu vườn nhỏ.

Nơi đây ta lắng nghe bao kiếp đời qua những hồi chuông.

Sương chưa tan, rộn vang tiếng chuông mời.

Khi sương rơi, buồn trong tiếng chuông chiều.

Trong đêm đen, lặng nghe tiếng chuông chào vĩnh biệt người.

Có tiếng chuông rạng rỡ ngày vinh quy.

Có tiếng chuông nhuộm pháo hồng lối đi.

Có tiếng chuông chào đón mùa hồng ân.

Có tiếng chuông rộn ràng mộng đầu xuân.

Nơi xa xôi, còn đâu tiếng chuông chiều từng hồi vang.

Nơi xa xôi, còn đâu tiếng kinh buồn vang vọng sang.

Nơi xa xôi, còn đâu tiếng chuông chào vĩnh biệt người.

Nơi xa xôi, nơi xa xôi, vọng vang tiếng hát em ấm hồn tôi.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019