Nỗi Lòng

Bài Hát : Nỗi Lòng – Đức Long

Yêu ai, yêu cả một đời

Tình những quá khắt khe

Khiến cho đời ta đau tủi cả lòng

Vì yêu ai mà lòng hằng nhớ.

Năm tháng trôi lạnh lùng hoài

Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ái

Nhớ cả một trời tình yêu kia mà lòng nào quên.

Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày

Là đến với đớn đau

Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ

Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày

Một ngày ai gieo tim ta

Là tình yêu kia ly tan.

Mà lòng vẫn thương vẫn nhớ

Tình đó khiến sui lòng ta đau

Rồi với bao ngày lặng lẽ sống

Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài.

Yêu ai, ai hiểu được lòng

Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta

Ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào hay

Trả lời

0981.019.019