Nỗi Nhớ Từ Đảo Xa

Anh muốn làm ngọn gió, gửi vào tiếng sóng xô

Đảo xa, xa bờ lắm, từng chiều lắng sóng nhớ em

Anh muốn làm bờ cát, dịu dàng nâng gót son

Và muốn làm biển êm, đêm dài vỗ sóng ru em

[ĐK:]

Biển gió, biến có biết chăng, về đêm, nhớ lắm đất liền

Biển nghiêng, biển nghiêng nhớ mái tóc mềm

Triều dâng, nhớ lắm người yêu dấu

Tổ quốc, mảnh đất cha ông, biển đông, máu đẫm lá cờ

Trường Sa, Hoàng Sa tấc đất ông bà

Ngày đêm, anh vững vàng tay súng

Gửi em, nỗi nhớ từ đảo xa

Gửi em, nỗi nhớ từ đảo xa.

Trả lời

0981.019.019