O Tròn Như Trứng Vịt[:: OTNTV O Tron Nhu Trung Vit ::]

Lạch bạch bạch vịt con đến trường

Cạc cạc cạc, vịt ta học chữ

O tròn như trứng gà

Thì học trước, quên sau

Cạc cạc cạc, vịt quên chữ rồi

Cạc cạc cạc, thày ngan liền nhắc

O tròn như trứng vịt

Là vịt ta nhớ liền………

Bạch lạch bạch vịt con đến trường

Cạp cạp cạp vịt ta học chữ

O tròn như trứng vịt

Vịt học trước quên sau

Cạc cạc cạc vịt quên chữ rồi

cạc cạc cạc thầy ngan liền nhắc

O tròn như trứng vịt

Là vịt ta nhớ ngay

Trả lời

0981.019.019