Ô Trống[:: OT O Trong ::]

Hôm nay lại đứng bên cầu

Dòng sông nước chảy, ngược dòng hay xuôi

Bâng khuâng nhặt chiếc lá rơi

Thả theo dòng nước biết ta ngược dòng…

Gió chiều lại thổi qua đồng

Cò không sải cánh mà ngồi ở đây

Tình yêu anh vẽ từng ô…

Đời nhiều ô trống, tình không vẹn mười…

Ước gì làm kẻ vô tâm

Còn hơn lòng có mà không ai cần.

Nếu đời sống chỉ ba mươi…

Ba mươi năm nữa trốn đâu bây giờ.

Chiều nay bóng nắng vật vờ…

Giờ ta mới hiểu bây giờ mình ngu.

Gió chiều lại thổi qua đồng

Cò không sải cánh mà ngồi ở đây.

Tình yêu anh vẽ từng ô…

Đời nhiều ô trống tình không vẹn mười

Gió chiều lại thổi qua đồng…

Cò không sải cánh mà ngồi ở đây…

Cò sao không sải cánh bay…

Chiều nay gió thổi cũng như mọi ngày…

Trả lời

0981.019.019