Ông Trời Không Phụ Lòng Ai[:: OTKPLA Ong Troi Khong Phu Long Ai ::]

Nhìn bạn tôi thương vì ngày xưa tôi cũng như bạn

Cuộc đời làm thuê chỉ mong thoát khỏi kiếp nghèo từ giã quê nhà

Báo lứa bạn tuổi thơ cơ hàn thương cha thương mẹ thương quê nghèo nên phải tha phương

Này bạn tôi ơi đâu cần phải phân sang hèn bạn cũng như tôi đều là con cháu rồng tiên.

Dòng máu anh hùng kiên cường nhưng sống luôn khiêm nhường

Mong sao quê mình ai cũng được cuộc sống ấm no

Thương người làm thuê bao năm vất vả kiếm tiền

Có đứa đổi đời có đứa nghèo đang cố vươn lên mình

Là anh em bầu ơi thương lấy bí cùng ai cũng chung lòng thương người như thể thương thân

Nào hỡi anh em Việt Nam đoàn kết một lòng đưa nước non mình sáng cùng bốn bể năm châu

Bạn hãy tin rằng chẳng ai nghèo khó 3 đời hãy cố vươn lên ông trời không phụ lòng ai.

Trả lời

0981.019.019