Phải Làm Gì[:: PLG Phai Lam Gi ::]

Khoảng trống ấy trong anh

Từ khi em bước đi

Đã khó có thể lấp lại

Để trở về như lúc xưa

Hạnh phúc ấy tuy ngắn thôi

Nhưng nỗi đau in sâu khó phai

Là do anh đã sai hay ta đã lạc mất nhau

Thật quá khó khăn

Để quên đi một người

Càng khó khăn hơn

Để giữ một người đã hết thương

Càng cố gắng níu kéo cũng chẳng ích gì

Vết thương càng thêm

Khắc sâu trong tim

Tuy không có máu nhưng lại luôn rất đau

Phải làm gì để quên đi!

Phải làm gì để không nghĩ đến em?

Làm gì để cố giữ lấy một người

Đã hết yêu thương từ lâu!

Chỉ còn hồi ức quên mau!

Chỉ còn vây quanh toàn những nỗi buồn

Dù anh biết rất khó để quay trở lại

Nơi chưa có em tồn tại!

Anh phải làm gì?!

Thật quá khó khăn

Để quên đi một người

Càng khó khăn hơn

Để giữ một người đã hết thương

Càng cố gắng níu kéo cũng chẳng ích gì

Vết thương càng thêm

Khắc sâu trong tim

Tuy không có máu nhưng lại luôn rất đau

Phải làm gì để quên đi!

Phải làm gì để không nghĩ đến em?

Làm gì để cố giữ lấy một người

Đã hết yêu thương từ lâu!

Chỉ còn hồi ức quên mau!

Chỉ còn vây quanh toàn những nỗi buồn

Dù anh biết rất khó để quay trở lại

Nơi chưa có em tồn tại!

Anh phải làm gì?!

Điều lạnh giá nhất

Không phải là cơn gió đông về

Mà là sự vô tâm

Của người mình xem là tất cả

Phải làm gì để quên đi!

Phải làm gì để không nghĩ đến em?

Làm gì để cố giữ lấy một người

Đã hết yêu thương từ lâu!

Chỉ còn hồi ức quên mau!

Chỉ còn vây quanh toàn những nỗi buồn

Dù anh biết rất khó để quay trở lại

Nơi chưa có em tồn tại!

Anh phải làm gì?!

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019