Pháp Sư Trấn Yêu Hồ[:: PSTYH Phap Su Tran Yeu Ho ::]

Bát nhược ba la ba la mật, ngàn kiếm tiêu diêu thiên thu nhật

Ta là pháp sư gia đạo của ta có kiếm thần

Nàng là cáo chín đuôi, chín mạng đổi chín lần

Bát nhược ba la ba la mật, ngàn kiếm tiêu diêu thiên thu nhật

Nàng hóa phép yêu đảo ngược tình ái chốn trần

Phạm vào điều cấm kị của tam giới thánh thần

Nàng đang kiếm tìm điều gì ở nhân gian điêu ngoa thị phi (ố ô ồ)

Là thân xác người trần tục để rồi biến bao yêu thương thành lừa dối nhau

Nàng che giấu hàng vạn điều lả lơi đong đưa tình yêu (ồ ô ố)

Nhưng ta biết được một điều nàng là là yêu ma.

Vì ta là pháp sư: ta và yêu tinh, yêu ma không cùng đường

Vì ta là pháp sư: nàng đừng đùng phép ma, để mà bỏ mê ta.

Vì ta là pháp sư: ta và yêu tinh, yêu ma không cùng đường

Vì ta là pháp sư: hớ ơ ơ ờ ớ ơ ờ

[HOOK:]

Lụi tàn phận hồ ly …mau hiện nguyên hình đi

Đừng để ta dùng kính chiếu yêu trên trời …nàng sẽ tan theo làn khói trắng

Lụi tàn phận hồ ly …mau hiện nguyên hình đi

Rồi trở về nơi hoang vu bóng tối sương mù, trả lại cho nơi đây ánh sáng,thoát phận hồng nhan!.

[RAP:]

Mây mù đang giăng lối vắng nhật nguyệt nét kiêu xa

Lông hành nơi tăm tối gieo nghiệt chướng lũ yêu ma

Mau hiện hình tu tâm đức, tạo phước đức rũ tính tà

Kiếm thần ta từ bi hỷ xả để ngươi được tu thành chính quả

Bát nhược ba la mật…ngàn kiếp nghìn thu

Bát nhược ba la mật…tan biến hư vô

Bát nhược ba la mật…oán hận phận sầu bi

Bát nhược ba la mật…gạt nước mắt tiến người đi

Vì ta là pháp sư: ta và yêu tinh, yêu ma không cùng đường

Vì ta là pháp sư: nàng đừng đùng phép ma, để mà bỏ mê ta.

Vì ta là pháp sư: ta và yêu tinh, yêu ma không cùng đường

Vì ta là pháp sư: hớ ơ ơ ờ ớ ơ ờ

Lụi tàn phận hồ ly …mau hiện nguyên hình đi

Đừng để ta dùng kính chiếu yêu trên trời …nàng sẽ tan theo làn khói trắng

Lụi tàn phận hồ ly …mau hiện nguyên hình đi

Rồi trở về nơi hoang vu bóng tối sương mù, trả lại cho nơi đây ánh sáng,thoát thân hồng nhan!.

Kính chiếu yêu trên cao, đã thấu tâm nàng rồi

Nàng là cáo chín đuôi, nàng là kiếp yêu tinh

Đừng nói ta lạnh lùng, đường chúng ta không chung

Phận hồng nhân vẫn luôn, phải chịu kiếm điêu linh(Có chăng là ta đã nhìn sai trao tình yêu cho một loài yêu ma

bóng đêm thở than bên cạnh ta về nhiều điều gian dối điêu ngoa)*2

[RAP:]

(Hồ ly)2: trả lại cho nơi đây sự yên bình đi (yên bình đi)

(Hồ ly)2: trở về nơi yêu ma hiện nguyên hình đi (nguyên hình đi)

(há í a í à )

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019