Phiếu Bé Ngoan[:: PBN Phieu Be Ngoan ::]

1. Người thì cần học thức uyên thâm,

Còn người thì cần đồng lương tháng thêm 5,6 số

Muốn sớm lấy vợ, người thì muốn sớm hết nợ

Vậy mới ngoan?

Vậy thì mới ngoan?

Cố cố gắng gắng thêm thêm thêm nhiều

Rồi thì bất chấp, thêm thêm liều

Còn gì vui mỗi buổi chiều, ngồi nhìn gió hát hắt hiu

Riêng mình,

Riêng mình, riêng mình

[ĐK:]

Cớ sao ta phải giành phiếu bé ngoan?

Vui lòng cô ba xóm làng mà mình không vui, không vui!

Cứ bon chen, tranh giành phiếu bé ngoan

Ngoan là cô đơn thế à?

Vậy ngoan chi để mau già!

Ey!

Ai được khen là em bé ngoan?

Ai được khen là em bé ngoan?

Ai được khen là em bé ngoan này?

Phải làm sao làm em bé ngoan?

Phải làm sao làm em bé ngoan?

Ôi, làm sao làm em bé ngoan vậy?

[RAP:]

Ngoan hay sinh cơn ghiền,

Cầm tiền ra ta đi đường quyền,

Mỗi người vui một kiểu khác, miễn có tiền là sướng như tiên

Tiền này mua xe mới,

Còn tiền này sắm nhà mới

Có làm thì mới có ăn,

Cần cù nó bù siêng năng

2. Miệt mài tìm mọi cách lên hương

Thay người yêu như thay áo mới sương sương mỗi tháng

Có chắc sẽ vui?

Vì mình cứ nghĩ thế thôi

“Vậy mới ngoan! Vậy thì mới ngoan!”

Cố cố gắng gắng thêm thêm thêm nhiều

Rồi thì bất chấp thêm thêm liều

Còn gì vui mỗi buổi chiều, ngồi nhìn gió hát hắt hiu

Riêng mình,

Riêng mình riêng mình…

[ĐK:]

Cớ sao ta phải giành phiếu bé ngoan?

Vui lòng cô ba xóm làng mà mình không vui, không vui!

Cứ bon chen, tranh giành phiếu bé ngoan

Ngoan là cô đơn thế à?

Vậy ngoan chi để mau già!

Ey!

Ai được khen là em bé ngoan?

Ai được khen là em bé ngoan?

Ai được khen là em bé ngoan này!

Phải làm sao làm em bé ngoan?

Phải làm sao làm em bé ngoan?

Ôi, làm sao làm em bé ngoan vậy?

[RAP:]

Ngoan hay không ngoan nì?

Ngoan hay không ngoan nì?

Ngoan hay không ngoan nì?

Ngoan hay không ngoan nì?

Ngoan hay không ngoan nì?

Ngoan hay không ngoan nì?

Ngoan hay không ngoan nì?

(Chu cà mo)

[ĐK:]

Say ohhhh yeahhh!

Cớ sao ta phải giành phiếu bé ngoan? (Sao dzạ?)

Vui lòng cô ba xóm làng mà mình không vui, không vui! (Không vui!)

Cứ bon chen, tranh giành phiếu bé ngoan

Ngoan là cô đơn thế à?

Vậy ngoan chi để mau già!

Ey!

Ai được khen là em bé ngoan? (Em!)

Ai được khen là em bé ngoan? (Em nè!)

Ai được khen là em bé ngoan này? (Tất nhiên là em!)

Phải làm sao làm em bé ngoan?

Phải làm sao làm em bé ngoan?

Ôi, làm sao làm em bé ngoan vậy?

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019