Phố Xa (Acoustic Version)[:: PX(V Pho Xa (Acoustic Version) ::]

Mưa về trên khúc hát

Lòng u buồn đợi bóng hình ai

Như tìm về thoáng hương sa

Con đường giờ là kỷ niệm

Giọt sương lặng lẽ bên em

Đọng trên đôi mắt vô tình

Để buồn cho con phố nhỏ

Để một người đến vấn vương.

Đi bên em chiều trên lối vắng

Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần

Đôi vai em gầy trong chiếc lá

Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân

Trên tay em nụ hoa vẫn nở

Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần

Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ

Mơ về một ngày có mưa êm đềm.

Mưa về trên khúc hát

Lòng u buồn đợi bóng hình ai

Như tìm về thoáng hương sa

Con đường giờ là kỷ niệm

Giọt sương lặng lẽ bên em

Đọng trên đôi mắt vô tình

Để buồn cho con phố nhỏ

Để một người đến vấn vương

Đi bên em chiều trên lối vắng

Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần

Đôi vai em gầy trong chiếc lá

Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân

Trên tay em nụ hoa vẫn nở

Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần

Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ

Mơ về một ngày có mưa êm đềm

Đi bên em chiều trên lối vắng

Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần

Đôi vai em gầy trong chiếc lá

Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân

Trên tay em nụ hoa vẫn nở

Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần

Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ

Mơ về một ngày có mưa êm đềm

Trả lời

0981.019.019