Phong Lan Đá Remix[:: PLDR Phong Lan Da Remix ::]

Bài hát: Phong Lan Đá Remix – Powerk, Thanh La, NS Xuân Dũng

Non cao cheo leo cao nguyên đá

Cung đàn suối reo bên thác ngàn

Vang vọng rừng thiêng loài muông thú

Cánh bướm rập rờn ru xuân về

Long lanh hoa sương Phong Lan Đá

Lan choàng đá xanh khoe sắc màu

Vươn mình trồi lên trong kẽ đá,

Rễ đá rêu phong,

Đời cùng mưa sương gió đội nắng

Sức sống trường sinh vươn mình khát vọng đài hoa kiêu hãnh.

Vách đá nhành Lan sống đời chung thủy, ngàn năm rừng xanh.

Gió núi ngàn mây Lan rừng vẫy gọi tình say phiêu lãng.

Lữ khách dừng chân mơ màng tiên cảnh hồn du bồng lai.

Vách đá núi sừng sững hiên ngang giữa trời xanh.

Lan kiêu xa nhìn em tươi xinh du hồn ta.

Bình minh lên, ngàn tia nắng.

Thác reo ca hoa nở đại ngàn

Đỉnh thiên thai ngàn hương sắc.

Đón khách lên cùng vui xuân quê hương hoa Lan thơm hương bay xa…

Non cao cheo leo cao nguyên đá

Cung đàn suối reo bên thác ngàn

Vang vọng rừng thiêng loài muông thú

Cánh bướm rập rờn ru xuân về

Long lanh hoa sương Phong Lan Đá

Lan choàng đá xanh khoe sắc màu

Vươn mình trồi lên trong kẽ đá,

Rễ đá rêu phong,

Đời cùng mưa sương gió đội nắng

Sức sống trường sinh vươn mình khát vọng đài hoa kiêu hãnh.

Vách đá nhành Lan sống đời chung thủy, ngàn năm rừng xanh.

Gió núi ngàn mây Lan rừng vẫy gọi tình say phiêu lãng.

Lữ khách dừng chân mơ màng tiên cảnh hồn du bồng lai.

Vách đá núi sừng sững hiên ngang giữa trời xanh.

Lan kiêu xa nhìn em tươi xinh du hồn ta.

Bình minh lên, ngàn tia nắng.

Thác reo ca hoa nở đại ngàn

Đỉnh thiên thai ngàn hương sắc.

Đón khách lên cùng vui xuân quê hương hoa Lan thơm hương bay xa…

Đón khách lên cùng vui xuân quê hương hoa Lan thơm hương bay xa…

Đón khách lên cùng vui xuân quê hương hoa Lan thơm hương bay xa…

Phong Lan Đá!

Trả lời

0981.019.019