Phượng Khấu

Ngày hương sắc thơm bóng nguyệt thẹn ước

Chợp mắt chưa quên đêm nguyệt cạn chén

Tình ai hao gầy lời thề đá nát, vàng phai não nề

Trăng sáng nghiêng nghiêng soi người tình cũ

Duyên đã đi chưa hay còn lưu trú

Đẹp nơi riêng người nỗi buồn cứ thế thiên thu

Hoàng ngai sắc phong ai bước ta mong

Vẹn nguyên giấc mơ gió cuốn mây bồng

Trầm hương khỏa thơm căn phòng một mình chiếu gấm

Nụ cười nhạt phai sóng gió ngang vai

Hơi ấm người thương bay về lãng quên

Dẫu sắc son chỉ lặng im đến vỡ nát cõi lòng

Thuyền ngược gió trôi ngang chẳng ai thấu đêm tàn

Hỏi đến khi nào mây ngàn hạ nơi chốn nhân gian

Vì thương đến vô vọng tận ngàn kiếp trông mong

Ánh trăng nghẹn ngào chạm đáy giếng sâu

Hoàng ngai sắc phong ai bước ta mong

Vẹn nguyên giấc mơ gió cuốn mây bồng

Trầm hương khỏa thơm căn phòng một mình chiếu gấm

Nụ cười nhạt phai sóng gió ngang vai

Hơi ấm người thương bay về lãng quên

Dẫu sắc son chỉ lặng im đến vỡ nát cõi lòng

Thuyền ngược gió trôi ngang chẳng ai thấu đêm tàn

Hỏi đến khi nào mây ngàn hạ nơi chốn nhân gian

Vì thương đến vô vọng tận ngàn kiếp trông mong

Ánh trăng nghẹn ngào chạm đáy giếng sâu

Khát khao bình yên tựa như đốm sao

Mải mê khoảng trời trọn vẹn nghĩa phu thê

Ngát cao trời ba vạn sáu ngàn xa cách

Ái tình nông sâu có bền lâu (hơi a)

Thanh xuân ngang thềm Thiệu Trị ai thấu tâm tư

Thuyền ngược gió trôi ngang chẳng ai thấu đêm tàn

Hỏi đến khi nào mây ngàn hạ nơi chốn nhân gian

Vì thương đến vô vọng tận ngàn kiếp trông mong

Ánh trăng nghẹn ngào chạm đáy giếng sâu

Ánh trăng nghẹn ngào chạm đáy giếng sâu

Trả lời

0981.019.019