Quán Gấm Đầu Làng[:: QGDL Quan Gam Dau Lang ::]

Quán gấm đầu làng ấy người đời ai nhớ chăng

Quán gấm đầu làng ấy chuyện xưa rất xa xưa

Tình tang ối a đầu làng nàng Châu Long đã dựng quán

Tình tang ối a báo ơn báo ơn thay chồng.

Quán gấm đầu làng có nàng dệt tơ bán tơ

Quán gấm đầu làng có chàng ngồi bên áng thơ

Tình tang ối a một lòng dùi mài kinh sử đèn sách

Tình tang ối a vẻ vang bảng son đề tên.

[ĐK:]

Công ơn kia ví tựa trời cao như biển sâu

Đáp đền nào hơn câu tình yêu

Ước hẹn ngày nao vinh quy ngựa xe hồi loan

Đi trong tiếng chiên cờ xí

Đưa nhau đến nơi quyền quý kết mối duyên từ đây.

Quán gấm đầu làng sứ mạng nàng Châu đã xong

Quán gấm đầu làng thỏa nguyện chàng Dương Lễ mong

Tình tang ối a nàng về chờ tân quan đến diện kiến

Tình tang ối a ngẩn ngơ ngẩn ngơ cho Lưu Bình.

Quán gấm đầu làng kết chặt tình thân nghĩa sâu

Quán gấm đầu làng mối tình bằng hữu tri giao

Tình tang ối a tình rằng ngày xưa nhân nghĩa là thế

Tình tang ối a nghĩa nhân mấy ai đời nay.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019