Quân Reo Quê Mẹ Quảng Trị Anh Hùng

Bài hát: Quân Reo Quê Mẹ Quảng Trị Anh Hùng – Lương Nguyệt Anh

[Lời 1:]

Mảnh đất thân thương hiền lành giản dị.

Vẫn thơm tiếng mẹ Quảng Trị quê ta

Rộn rã nơi đây vang tiếng quân ca

Đánh giặc kiên cường báo tin mừng thắng trận.

Hò ơi hờ ơi hò ơi hờ hò ơi ơ hờ

Đã nghe Sông Hiếu quê nhà

Chảy xuôi qua bến Đông Hà kể vui:

Kể rằng, kể rằng: ở đường Chín

Hôm nay xác bao quân Mỹ ngụy ở đây đã chết vùi.

Ơ hờ ơ hờ quê mẹ nơi này quân ta đánh thắng lũ giặc đêm ngày.

Chẳng để nơi đây giặc về bạo ngược

Đò ngàn đò dọc đã dục ra tay

Giải phóng quân ta tiến bước đêm nay

Quyết diệt quân thù trọn lời thề với mẹ.

Hò ơi hờ ơi hò ơi hờ hò ơi ơ hờ súng reo

Trên Ngã Tư Sòng rằng ta giết hết tiểu đoàn Trầu Điên

Lại nghe Đầu Mầu kìa trận đánh Công kiên

Phá tan đây bốt giặc hò vang đôi bến bờ ơi hò ơi hờ

Quê mẹ nơi này quân dân ta đánh Mỹ ngụy tan tành

[Lời 2:]

Mảnh đất thân thương hiền lành giản dị.

Vẫn thơm tiếng mẹ Quảng Trị quê ta

Rộn rã nơi đây vang tiếng quân ca

Đánh giặc kiên cường bao tin mừng thắng trận.

Hò ơi hờ ơi hò ơi hờ hò ơi ơ hờ

Đã nghe Sông Hiếu quê nhà

Chảy xuôi qua bến Đông Hà kể vui:

Kể rằng, kể rằng: Ở đường Chín

Hôm nay xác bao quân Mỹ ngụy ở đây đã chết vùi.

Ơ hờ ơ hờ quê mẹ nơi này quân ta đánh thắng lũ giặc đêm ngày.

Mẹ đón quân ta về nhà nghĩ lại

Nắm tay mẹ nói giải phóng quân ta

Đẹp nết như bao quân ta chiến khu xưa

Đánh giặc rất anh hùng mà việc nhà cũng giỏi hò ơi hờ ơi hò ơ hơ

Tiếng quân trên khắp quê nhà ở đâu cũng nhớ tiếng hò

Mẹ thương giặc kia một lần mà đụng đến quê hương

Báo Gio Linh quyết dập dập tan đi mấy lần

Ơ hò ơ hờ Quảng Trị anh hùng quân ta đánh Mỹ lẫy lừng chiến công.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019