Quên Bờ Ruộng Mương[:: QBRM Quen Bo Ruong Muong ::]

Đã bao mùa nắng hạn rồi mưa, mà bước ai vẫn chưa quay về

Để nỗi buồn mỗi ngày nặng mang, con khóc thương cứ hỏi mẹ cha đâu

Đời trong bể khổ ai thay lòng quên bỏ dòng sông

Mắm kho rau đắng, đâu giữ được tấm lòng người mình thương

Anh sang nơi khác, quên xóm nghèo quên bờ ruộng mương.

Chiều về, xóm buồn quạnh hiu

Bờ lau xơ xác ai mong chờ người xa

Người ta chốn xa chẳng về

Quên tình, quên nghĩa bỏ con thơ lạc loài

Đêm mưa rơi, tiếng con khóc hỏi mẹ cha đâu

Từng giọt buồn canh thâu sao người đi chẳng thấy quay về, canh vắng não nề

Lời hẹn thề ngày xưa ai nỡ quên, câu lứa đôi nay chỉ mình tôi

Đành ôm sầu tình tan vỡ đôi, thôi cố quên nuốt đắng cay mà thôi.

Trả lời

0981.019.019