Quên Một Người Mất Cả Một Đời[:: QMNMCMD Quen Mot Nguoi Mat Ca Mot Doi ::]

Năm tháng ấy vì một người thích màu xanh

Anh đã đem lòng mình yêu cả bầu trời

Năm tháng ấy vì một người thích mưa rơi

Anh đã đem lòng yêu những cơn giông, những sắc cầu vồng.

Năm tháng ấy mình gần nhau chẳng bao lâu

Nhưng để quên một người mất cả một đời

Ngày hôm ấy đường về chẳng có mưa rơi

Em muốn xa rời, em cứ buông lơi để anh chơi vơi.

[ĐK:]

Đừng nắm bàn tay đã từng buông

Đừng cố yêu ai cho vơi buồn

Đừng bước đi trong mưa một mình

Để dòng lệ tuôn

Vì anh còn thương anh còn vương

Cho dẫu bao lâu không chung đường

Lòng anh vẫn không quên những tháng năm từng thương

Năm tháng ấy, hạnh phúc chẳng được bao

Để cơn đau chẳng nguôi giây phút nào

Năm tháng ấy, em đối với anh vậy sao

Chỉ để em quên, nỗi đau người khác trao

[ĐK:]

Đừng nắm bàn tay đã từng buông

Đừng cố yêu ai cho vơi buồn

Đừng bước đi trong mưa một mình

Để dòng lệ tuôn

Vì anh còn thương anh còn vương

Cho dẫu bao lâu không chung đường

Lòng anh vẫn không quên

Những tháng năm từng thương

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019