Rồi Một Ngày Mình Nói Về Tình Yêu[:: RMNMNVTY Roi Mot Ngay Minh Noi Ve Tinh Yeu ::]

Năm xưa mẹ bảo tôi thế này

Khi yêu cần thật lòng đắm say

Đừng nghĩ lôi thôi nhiều thứ xa xôi

Điều gì đến rồi sẽ đến thôi

Khi yêu phải học cách nhẫn nại

Khi yêu đừng hơn thua đúng sai

Hãy thương nhiều vào, thiệt thòi chút không sao

Tìm được nhau thật khó biết bao

Hãy lắng nghe, khi người yêu mình cần chia sẻ

Hãy nói ra, khi tim ta cần được vỗ về

Hãy chỉ yêu, khi thực sự yêu con nhé

Nghe lời mẹ con nghe

Tình là gì mà người người mê say

Nhiều người tìm hoài một đời chẳng thấy

Gặp được người nào mà mình muốn lấy

Đừng bao giờ buông cánh tay

Rồi một ngày nếu có lỡ chia tay

Lòng buồn phiền, chuyện thường tình thế đấy

Đớn đau sẽ giúp ta trưởng thành

Cho ta thêm sức mạnh

Năm xưa mẹ bảo tôi thế này

Khi yêu cần thật lòng đắm say

Đừng nghĩ lôi thôi nhiều thứ xa xôi

Điều gì đến rồi sẽ đến thôi

Khi yêu phải học cách nhẫn nại

Khi yêu đừng hơn thua đúng sai

Hãy thương nhiều vào, thiệt thòi chút không sao

Tìm được nhau thật khó biết bao

Hãy lắng nghe, khi người yêu mình cần chia sẻ

Hãy nói ra, khi tim ta cần được vỗ về

Hãy chỉ yêu, khi thực sự yêu con nhé

Nghe lời mẹ con nghe

Tình là gì mà người người mê say

Nhiều người tìm hoài một đời chẳng thấy

Gặp được người nào mà mình muốn lấy

Đừng bao giờ buông cánh tay

Rồi một ngày nếu có lỡ chia tay

Lòng buồn phiền, chuyện thường tình thế đấy

Đớn đau sẽ giúp ta trưởng thành

Cho ta thêm sức mạnh

Tình là gì mà người người mê say

Nhiều người tìm hoài một đời chẳng thấy

Gặp được người nào mà mình muốn lấy

Đừng bao giờ buông cánh tay

Rồi một ngày nếu có lỡ chia tay

Lòng buồn phiền, chuyện thường tình thế đấy

Đớn đau sẽ giúp ta trưởng thành

Cho ta thêm sức mạnh

Tình là gì mà người người mê say

Nhiều người tìm hoài một đời chẳng thấy

Gặp được người nào mà mình muốn lấy

Đừng bao giờ buông cánh tay

Rồi một ngày nếu có lỡ chia tay

Lòng buồn phiền, chuyện thường tình thế đấy

Đớn đau sẽ giúp ta trưởng thành

Cho ta thêm sức mạnh

Cho ta thêm sức mạnh

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019