Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng

Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng

Nghệ sĩ: Hoàng Thi Thơ

Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang

mang buồn đi bốn phương trờị

Ta đi rong chơi như là gió, như là mây

đi tìm quên cơn mê nàỵ

Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu

cho tâm hồn hết âu sầu

Không còn nhớ, không còn thương

bóng người xưa quên thề cũ

Không còn nhớ, không còn thương

mối tình xưa quá bẽ bàng.

Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng

chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi

Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó,

không ai kêu ta, có ai gặp tạ

Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non

chân ngựa hoang bước mơ hồ.

Ta đi rong chơi bên bời suối, theo bầy nai

đi tìm quên cơn mê nàỵ

Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian

quên nhân tình đã quên mình

Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa,

không còn nhớ, không còn thương

ta nằm im chết bên đường

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019