Ru Em Bốn Mùa

Hiền như mắt em mang hồn thu về đây

Lụa là thướt tha dáng xưa xanh ngọc ngà

Lúng liếng nét *** thanh thoát dáng em

Đông sang là nhà xuân sang là vườn thu kia hiền từ

Chờ ngày nắng lên ta phơi giấc nồng

Xúng xính rất riêng quyến luyến dáng em

Ru em hiền từ ru em thật thà ru cho ruộng đồng

Nhờ trời nắng mưa như em hiền hoà

Nhờ trời gió êm ru em bốn mùa

Trả lời

0981.019.019