Rừng Xanh Xanh Mãi

Bài hát: Rừng Xanh Xanh Mãi – Trịnh Vĩnh Trinh

Rừng xanh bao nhiêu lá

Lá bao nhiêu trên cành

Cây xanh bao nhiêu tuổi

Cây già bao nhiêu năm.

Rừng xanh rừng xanh

Em cây non mới đến

Tôi đứng đó trầm ngâm.

Rừng xanh bao nhiêu gió

Gió qua đây bao lần

Bao nhiêu lần lá rụng

Bao nhiêu chồi đã lên.

Rừng xanh rừng xanh

Cây non là em đó

Còn tôi như cây già.

Tuổi thơ xanh mãi

Với trái tim vui

Rừng ơi xanh hoài

Mái tóc giùm tôi.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019