Rừng Xưa Đã Khép 2

Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu

Ta vẫn mong em về đấy cho đời bày cuộc vui

Mùa xuân đã đến em hãy quay về

Rừng xưa đã khép em hãy ra đi

Rừng xưa đã khép

em hãy ra đi

Trả lời

0981.019.019