Rước Dâu

Bài hát: Rước Dâu – Trương Thế Vinh, The Voi Biển Band

I woke up very early in the morning,

Anh thức dậy rất sớm vào buổi sáng,

standing front of mirror to vest up and tie.

đứng trước gương để mặc vest và thắt cà vạt.

I call to my friends, check them down,

Anh gọi cho bạn bè của mình, kiểm tra họ,

Everthing ready and waiting for me!

Mọi thứ đã sẵn sàng và đang chờ anh!

I walk like a snap to ask my mom,

Anh bước đi nhanh như chớp để hỏi Mẹ anh

Are you ready to go to her house with me?

Mẹ đã sẵn sàng để đến nhà cô ấy với con chưa?

She say YES, but are you ok? so take the flower and come to see your wife.

Bà ấy nói CÓ, nhưng con có ổn không? Hãy cầm hoa và đến gặp vợ của con.

[ĐK:]

Baby, im driving limousine like a boss

Baby, Anh đang lái xe limousine như một “chủ tịch”

Wedding cars are flying on the road,

Xe cưới đang lao đi trên đường,

My phone gets ring ring, oh my Mom is calling…

Điện thoại của Anh đổ chuông, ôi mẹ Anh đang gọi …

and she ask me You should be calm down?

và bà ấy bảo Anh: Con nên bình tĩnh?

Baby, So beautiful in a wedding dress!

Em yêu, Em thật đẹp trong chiếc váy cưới!

Your Papa cry, making me wanna cry too

Cha của Em khóc, khiến Anh cũng muốn khóc

Tell him no worries,

Nói với Ông ấy rằng đừng lo lắng,

Because you marry me

Bởi vì Em cưới Anh

You only smile every day!

Em chỉ cười mỗi ngày!

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019