Sắc Hoa Màu Nhớ

Hoa phượng rơi đón mùa thu tới

Màu lưu luyến nhớ quá thu ơi

Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi

Sắc tươi màu pháo vui

tiễn em chiều năm ấy

Xưa từ khu chiến về thăm xóm

Ngàn xác pháo lấp ánh sao hôm

Chiều hành quân nay qua lối xưa

Giữa một chiều gió mưa

xác hoa hồng mênh mông

Đời tôi quân nhân, chút tình duyên gởi núi sông

Yêu màu gợi niềm thủy chung

Xa rồi vẫn nhớ, một trời vẫn nhớ đời đời

Phượng rơi rơi trong lòng tôi

Thu vừa sang sắc hồng tô lối

Tình thu thắm thiết quá thu ơi

Nhìn màu hoa xưa tan tác rơi

Nhớ muôn vàn nhớ ơi

hát trong màu hoa nhớ

Tôi lại đi giữa trời sương gió

Màu hoa thắm vẫn sống trong tôi

Chiều thu sau không qua lối xưa

Đến những trời gió mưa

xác hoa hồng mênh mông

Trả lời

0981.019.019