Sáng Mãi Tên Người Hồ Chí Minh

Bài hát: Sáng Mãi Tên Người Hồ Chí Minh – Huỳnh Lợi

Vượt muôn *** xa

Con đường về Tổ Quốc

Người hùng nơi đất nhỏ

Nơi biên giới xa xôi.

Bao nhiêu thăng trầm

Người đi tìm chân lý

Giây phút lặng thầm

Bao thương nhớ bâng khuâng.

Người ra đi từ đây bến Nhà Rồng

Vượt trùng dương

Bôn ba đường cứu nước

Mang tự do ấm no cho bao người

Sáng danh đất Việt ngàn năm.

Lời tự do còn vang mãi muôn đời

Triệu con tim mai sau còn ghi nhớ

Muôn ngàn hoa

Ngát hương dâng lên Người

Chúng con cảm nhớ ơn Người.

Sáng soi như sao trên trời

Năm Châu vang mãi tên Người

Vinh quang thay Việt Nam Hồ Chí Minh.

Trả lời

0981.019.019