Se Chỉ Luồn Kim (Dân Ca Quan Họ)[:: SCLK(CQH Se Chi Luon Kim (Dan Ca Quan Ho) ::]

Se chỉ (ố mấy kim bên) luồn kim (ố mấy kim bên) luồn kim, ngồi rồi…

Se chỉ (ố mấy kim bên luồn kim)

Thêu ì vào tình chung tay áo tím í i song mấy ì i ..

Gửi lên.. gửi lên.. chàng cho chàng ( ù này sang, ù này sang, sáng ù ớ sê phàn sê lưu cộng tình thương, ố chàng) gửi lên cho chàng

Se chỉ ố mấy kim bên luồn kim (Ố mấy kim bên luồn kim) ngồi rồi…

Se chỉ ố mấy kim bên luồn kim , thêu vào tình chung khăn mặt í i song mấy ì i..

yyyyy quan họ về, quan họ về (ù này sang..ù này sang, sang ù ớ sê phàn sê lưu cộng xừ sang, ố tình là sang cho tình ..

Se chỉ (ố mấy kim) bên luồn kim (Ố mấy kim bên luồn kim) ngồi rồi…

Se chỉ (ố mấy kim) bên luồn kim

Thêu vào tình chung khăn mặt í i song mấy ì i..

yyyy quan họ về, quan họ về (ù này sang..ù này sang, sang ù ớ sê phàn sê lưu cộng xừ sang, ố tình là sang cho tình..

Chuồn chuồn mắc phải ấy mấy thương tình thương, ố mấy thương tình thương

Đã trong tình chung dan díu í i ì song mấy ì i thì thương.. thì thương nhau cùng thì thương nhau cùng .. ù này sang..ù này sang, sang ù ớ sê phàn sê lưu cộng xừ sang, Ố tình thương nhau cùng í i…

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019