Sợi Nhớ Sợi Thương

Sáw tac: Phan Huỳnh Điểu

Trường Sơn Đôw, Trường Sơn Tây,

Bên nắw đôt, bên mưa quay.

Em daw tay, em xòe tay,

Zẳw thể nào xua tan mây

Mà zẳw thể nào ze aj được.

Zừ rút sợi thươw ấy mấy zằm mái lợp,

Rut sợi jớ mấy đan vòm xaj.

Wiêw sườn đôw mà ze mưa aj,

Wiêw sườn tây xỏa bów mat.

Rợp trời thươw ấy màu xaj suôt

Mà em wiêw hêt ấy mấy về fươw aj

Mà em wiêw hêt ấy mấy về fươw aj.

Trả lời

0981.019.019