Ta Là Thế Hệ Thứ Tư

Bài Hát: Ta Là Thế Hệ Thứ Tư – V.A

Như con chim ưng tung cánh ước mơ say đất trời

Thế hệ thứ tư ta là buồm căng say gió khơi

Đi xây tương lai non nước giữ yên cuộc sống này

Mang truyền thống xưa niềm tin giục lòng ta.

Bạn ơi sẵn sàng lên phía trước đánh tan bọn xâm lược

Bầu trời biên giới trút căm hờn sục sôi

Còn nhớ xóm làng ruộng nương bốc cháy

Tiếng kêu nợ máu phải đền, đường truyền

Sông núi những binh đoàn hành quân.

Thanh niên ta đi xung kích tiến mau lên tuyến đầu.

Thế hệ thứ tư đâu cần thanh niên ta xốc tới.

nay trong tim ta luôn nhớ thiết tha lời Bác Hồ

“Không gì quí hơn độc lập và tự do”.

Bạn ơi sẵn sàng lên phía trước, giết quân giặc tham tàn.

Hồi kèn thôi thúc bóng quân kỳ gọi ta.

Thành phố ước hẹn về trong chiến thắng.

Nắng mưa giông tố đâu nề, cuộc đời ta đó núi sông này ngàn năm.

Như con chim ưng tung cánh khắp phương trời xa

Đi lên thanh niên phơi phới ước mơ tuổi xuân. Bạn ơi!

Trả lời

0981.019.019