Tạm Biệt, Cha Đi

Tạm biệt nhé

Cha đi rồi sẽ quay trở về

Mùa này nơi ấy

Lắm giông bão con ơi

Ở nơi cha đến gió rét

Mây đen chẳng dịu êm như ở nhà

Cha vui nhưng thấy… Mẹ buồn quay đi

Tạm biệt nhé… Cha đi rồi sẽ quay trở về.

Hãy là chàng trai…

Mà con mong muốn trong tương lai☺️

Ở đây cha tha thiết nhớ, nhưng mặt đất, gậm vàng gió đưa cha về trời

Thôi thì…

Tạm biệt cha đi

Thôi, Cha đi nhé con ơi

Cha đi về nơi ngập nắng vàng

Cha đi về nơi mây ngàn

Thôi cha đi nhé con ơi

Ở nơi xa cha luôn dõi về…

Một ngày con sẽ lớn lên.

Con ơi gánh mẹ con nhé

Trả lời

0981.019.019