Tạm Thương[:: TT Tam Thuong ::]

Mùi hương còn vương người thương người thương

Biết trước ai đau sẽ buông tình tàn phai một mai

Gặp lại nhau là sai trần gian rộng lớn

Lại để em chịu nhiều đớn đau bẽ bàng

Giờ nét bút người xưa cùng mưa phiêu tán theo gió

Còn mình ta thành phố nơi cố nhân

Vắng cây phượng vĩ úa màu úa màu

Đường về hình bóng giờ này trông mong

Trôi đi về chốn thanh xuân

Gian truân lạnh lùng người xa hoa chạy trốn

Chạy trốn vì bức tường thành giờ đây chẳng lành

Giọt lệ hoen mi tình tàn em đi

Bao nhiêu giây phút ta trao sao em phụ tình

Mùi hương còn vương người thương người thương

Biết trước ai đau sẽ buông tình tàn phai một mai

Gặp lại nhau là sai hóa kiếp phong ba

Mênh mông nỗi sầu người ta thương người ta thương

Mắt biếc trao đôi môi về nơi đâu

Còn thê lương còn thê lương

Lá trúc che ngang lòng người

Vì đúng lúc áo em tôi nhạt màu

Dòng nước cuốn trôi cuốn trôi con thuyền xưa rồi

Còn mình ta thành phố nơi cố nhân

Vắng cây phượng vĩ úa màu úa màu

Đường về hình bóng giờ này trông mong

Trôi đi về chốn thanh xuân

Gian truân lạnh lùng người xa hoa chạy trốn

Chạy trốn vì bức tường thành giờ đây chẳng lành

Giọt lệ hoen mi tình tàn em đi

Bao nhiêu giây phút ta trao sao em phụ tình

Còn mình ta thành phố nơi cố nhân

Vắng cây phượng vĩ úa màu úa màu

Đường về hình bóng giờ này trông mong

Trôi đi về chốn thanh xuân

Gian truân lạnh lùng người xa hoa chạy trốn

Chạy trốn vì bức tường thành giờ đây chẳng lành

Giọt lệ hoen mi tình tàn em đi

Bao nhiêu giây phút ta trao sao em phụ tình

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019