Thăm Lại Truông Bồn

Chiều nay về thăm lại Truông Bồn

Nghe tiêng thông reo thì thầm trong gió

Nghe các chị các anh thì thầm dưới cỏ

Hát bài ca bài ca mở đường

Ngày ấy Truông Bồn mưa bom bão đạn

13 chiến sĩ thanh nhiên xung phong

Tiểu đội thép C317

Thức trọn đêm thông đường cho xe qua

Ngày ấy Truông Bồn mưa bom bão đạn

Các chị các anh vẫn hồn nhiên ca hát

Và yêu thương nhau ấm tình đồng đội

Kể cho nhau nghe những ước mơ hồng

Nếu ngày đó không phải 31 tháng 10

Nếu ngày đó không còn bóng quân thù xâm lăng

Thì cửa tử Truông Bồn không phải là tàn khốc

Và các chị các anh không ra đi mãi mãi

Để lại Truông Bồn những tiếc thương khôn nguôi

Tổ quốc nhớ các chị các anh

Những tấm gương hy sinh của bao người chiến sĩ

Đã tạc vào trái tim bao thế hệ

Cho hôm nay và mãi đến mai sau

Bài ca mở đường vẫn vang mãi ngàn năm.

Trả lời

0981.019.019