Thế Gian To To (Big Big World)

Một cô gái lớn lớn.

Trong thế gian to to.

Không có chi lo lo.

Dù anh đã xa.

Dù em sẽ thấy thấy.

Trong trái tim lay lay.

Nhớ anh nhiều.

Nhớ anh lắm!

Thu đã sang rồi, em thấy lá rơi.

Nên thơ với gam vàng tươi.

Gió thổi buốt lạnh đang bên ngoài.

Như trong tim này rét căm vì ai.

Một cô gái lớn lớn.

Trong thế gian to to.

Không có chi lo lo.

Dù anh đã xa.

Dù em sẽ thấy thấy.

Trong trái tim lay lay.

Nhớ anh nhiều.

Nhớ anh lắm!

Nắng ấm đang tỏa bên ngoài.

Nhưng mưa trong lòng cứ tuôn rơi mãi.

Do đâu mà chuyện ấy lại đến?

Do đâu mọi việc kết lại hết?

Một cô gái lớn lớn.

Trong thế gian to to.

Không có chi lo lo.

Dù anh đã xa.

Dù em sẽ thấy thấy.

Trong trái tim lay lay.

Nhớ anh nhiều.

Nhớ anh lắm!

Đã có những lúc trong vòng tay ấm như than hồng.

Còn đâu giây phút dĩ vãng ấy? Anh xa!

Một cô gái lớn lớn.

Trong thế gian to to.

Không có chi lo lo.

Dù anh đã xa.

Dù em sẽ thấy nhớ anh, nhớ nhiều lắm.

Nhớ anh lắm!

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019