Theo Ánh Lửa Thiêng

Bài hát: Theo Ánh Lửa Thiêng – V.A

Tiếp bước tuyền thống năm xưa hào hùng

Thương anh Lý Tự Trọng anh dũng kiên trung

Ngàn năm không quên, tên anh còn đó

Bao lớp đoàn viên theo bước người anh hùng.

Trường Đoàn ta, ngôi trường mến thương

Kỷ niệm xưa, sao còn vấn vương

Nhớ những tiếng hát reo vui sân trường

Nhớ những con đường rợp xanh bóng mát

Với những sức sống bao nhiêu khát vọng

Giữ mãi trong lòng bao nhiêu nồng nàn.

Hát tiếp điệp khúc trên con đường dài

Đi xây những công trình vươn tới tương lai

Đoàn ta đi lên, theo Đảng tiên phong

Trong ánh lửa thiêng sáng mãi từ ngàn năm

Trả lời

0981.019.019