Thời Gian Tôi[:: TGT Thoi Gian Toi ::]

Khi thời gian đã mang về đây những tháng ngày êm đềm.

Ta còn nghe tiếng đêm về trong giấc ngủ tiếng môi cười.

Khi tình yêu đã mang về đây những ngày tháng vui buồn.

Nhưng chỉ nghe trái tim nhỏ nhoi yếu mềm vẫn kêu gào.

Những êm đềm, những vui buồn ngày xưa, cuốn theo dòng thời gian.

Ngỡ như là giấc mơ của đời nhau cuốn theo dòng thời gian.

Ngày tắt, chỉ còn bóng đêm và những muộn phiền gối đầu chỉ thấy một mình bước đi.

Chẳng thấy ngày mai.

Trả lời

0981.019.019