Thời Học Sinh

1. Thời học sinh bao điều vui tươi, cùng nhau cặp sách tới trường, năm tháng ngày dài cùng nhau chia bao ngọt đắng.

Thời học sinh chẳng thể nào quên, ngày tháng bên nhau học tập, ra sân chơi đùa với nhau mỗi lúc tan trường

[ĐK:]

Rồi mai sau mỗi đứa ra đi một nơi biết khi nào, gặp lại nhau dù chẳng còn chung mái trường

Và giờ đây bạn cùng tôi luôn vững bước trên đường đi, vì thầy cô cho ta nhiều điều hay không bao giờ quên

2. Những lúc bên nhau mình cùng nhau đi qua bao gian khó

Thời học sinh ngày nào trái tim sẽ không thể quên

[ĐK:]

Rồi mai sau mỗi đứa ra đi một nơi biết khi nào, gặp lại nhau dù chẳng còn chung mái trường

Và giờ đây bạn cùng tôi luôn vững bước trên đường đi, vì thầy cô cho ta nhiều điều hay không bao giờ quên

Dù cho ra đi muôn nơi, chẳng thể nào quên kỷ niệm

Năm tháng học tập, thầy cô bạn bè thân thương.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019