Thu Ca Điệu Ru Đơn

Bài hát: Thu Ca Điệu Ru Đơn – Thái Thanh

Mùa Thu nức nở ơ ớ

Tiếng thở ơ ơ ơ dài

Tiếng vĩ cầm, buồn ơi mùa Thu ơi !

Lòng ta khốn khổ ô ố

Với mỏi ý y y mòn

TiếngThu buồn, buồn ơi điệu ru đơn…

Nghẹn ngào tê tái, nghẹn ngào tê tái

Khi giờ đã điểm, ta ngồi ta nhớ

Những ngày nào xưa

Những ngày nào xưa, và ta khóc lóc

Và ta khóc lóc….

Mùa Thu nức nở ơ ớ

Tiếng thở ơ ơ ơ dài

Tiếng vĩ cầm, buồn ơi mùa Thu ơi !

Lòng ta khốn khổ ô ố

Với mỏi ý y y mòn

Tiếng Thu buồn, buồn ru điệu ru đơn…

Ta đi, rồi ta đi theo ngọn gió

Ta đi, ta đi theo ngọn gió xấu

Cuốn ta đi, trôi dạt đây đó

Trôi dạt đây đó, trôi dạt đây đó

Như chiếc lá mùa Thu, lá chết vàng khô.

Mùa Thu nức nở ơ ớ

Tiếng thở ơ ơ ơ dài

Tiếng vĩ cầm, buồn ơi mùa Thu ơi !

Lòng ta khốn khổ ô ố

Với mỏi ý y y mòn

Tiếng Thu buồn, buồn ru điệu ru đơn…

Trả lời

0981.019.019