Thu Quyến Rũ

Bài hát: Thu Quyến Rũ – Đức Long

Anh mong chờ mùa Thu

Trời đất kia ngả mầu xanh lơ

Ðàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa

Bên những bông hồng đẹp xinh.

Anh mong chờ mùa Thu

Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai

Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay

Mùa Thu quyến rũ Anh rồị

Mây bay về đây cuối trời

Mưa rơi làm rụng lá vàng

Duyên ta từ đây lỡ làng

Còn đâu những chiều

Dệt cung đàn yêụ

Thu nay vì đâu tiếc nhiều

Thu nay vì đâu nhớ nhiều

Ðêm đêm nhìn cây trút lá

Lòng thấy rộn ràng

Ngỡ bóng ai về.

Anh mong chờ mùa Thu

Tà áo xanh nào về với giấc mơ

Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu

Người mơ không đến bao giờ

Trả lời

0981.019.019