Thuở Ban Đầu

Bài hát : Thuở Ban Đầu – Duy Trác

Sao không thấy em lại

Để cùng anh thẩn thơ

Trước sân trăng vòi vọi

Để rồi cùng ước mơ

Nhưng không thấy em lại

Hàng dừa nghiêng thương nhớ

Và khúc ân tình biết đưa về đâu

Ôi đẹp sao là thuở ban đầu

Chìm sâu đáy mắt một màu xanh khơi

Niềm thương không nói nên lời

Chỉ nghe xao xuyến một trời bâng khuâng…

Bâng khuâng lúc em cười

Và ngàn cây ngẩn ngơ

Sáng trăng xanh khung trời

Dặt dìu nhạc với thơ

Nhưng không thấy em lại

Hàng thùy dương chếch bóng

Và lũ hoa thầm khép hương chờ mong

Trả lời

0981.019.019