Thuở Bống Là Người

Bài hát: Thuở Bống Là Người – Vân Khánh

Bống đùa biển khơi

Bống đùa núi đồi

Bống đùa đuổi thôi

Làm chi mà vội

Giọt nắng ban mai

Làm chi mà vội

Em đi bống về

Em về bống đi.

Làm chi mà vội

Đừng buồn gió ơi

Đừng buồn gió ơi

Gió ngủ ở đâu

Bống ngủ nơi nào

Có còn bờ ao

Trăng về thuở ấy

Thuở Bống là người.

Bống vội vàng đi

Xa lìa quê nhà

Xa lìa vườn xưa

Ngày xưa ngần ngại

Xoã tóc trên vai

Ngày xưa ngần ngại

Hư vô Bống về

Câu thề đã bay.

Trời như nhỏ lại

Đừng buồn suối ơi

Đừng buồn núi ơi

Nắng vàng ở đâu

Bống về nơi nào

Vó ngựa tình sâu

Đất hồng nỗi nhớ

Tình Bống nhạt nhoà

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019