Thương Về Xứ Huế

THƯƠNG VỀ XỨ HUẾ

Sáng tác: Minh Kỳ

Trình bày: Thái Thanh

Mây vương khói chiều, xứ Huế đẹp yêu kiều

Ngơ ngẩn lòng du khách những chiều xưa

Hương Giang lững lờ, trăng nước vờn đôi bờ

Câu hò vang xa đưa khúc buồn mơ.

Tôi thương nhớ nhiều, khi nắng chiều êm dịu

Trên đường vê thôn Vĩ,vắng điu hiu

Thông reo Núi Ngự, man mác sầu Thiên Mụ

Ai về gửi thương nhớ chốn ngàn thơ.

Huế đẹp ơi, Huế đẹp ơi,

Những chiều lơi, những chiều lơi

Sông Hương nước chảy,

Vân Lâu bến đợi chờ

Nghe hò rằng đêm vắng biết về mô.

Huế là thơ, Huế là mơ.

Mưa đêm nức nở, như câu hát nghẹn lời

Cung đàn buồn lưu luyến nỗi niềm vơi.

Huế đẹp ơi!

Sông Hương nước chảy lửng lờ

Huế đẹp ơi.

Nam Giao dốc uốn ven đồi

Huế đẹp ơi.

Ðông Ba chen chúc bao người.

Huế … đẹp ơi…

Trả lời

0981.019.019