Thuyết Tương Đối[:: TTD Thuyet Tuong Doi ::]

Bài hát: Thuyết Tương Đối – Titanium

Bức tranh nào màu sáng

bức tranh nào tàn phai?

Mùi sơn nào đã cũ

mùi sơn nào còn nguyên?

Ngươi sẽ không bao giờ biết được

Khoảng tối góc khuất nó là màu gì

Bao nhiêu chuyện xảy ra

Cuộc sống nào đâu như người vẫn hằng mong đợi.

Bức tranh kia xáo trộn màu sắc

bố cục cũng đến quá đỗi rõ ràng!

Chẳng có gì là đúng, nơi đâu?

Biết được giá trị tiềm ẩn đằng sau

Ai nói gì là đúng?

Còn ai nói là sai?

Biết ai nói là đúng?

Vậy ai nói là sai?

Trả lời

0981.019.019