Tiếng Ca Học Trò[:: TCHT Tieng Ca Hoc Tro ::]

Mây xanh rợp bóng dừa miền Cổ Lũy Cô Thôn

Sóng lơ thơ đò Hiền Lương dập dìu

Đường Đồng Nai rộn rã tiếng chim ca

Cây lúa đơm bông cò bay bay la đà

Đưa em đến trường dệt ước mơ xanh

Thiết tha điệu hò “ba lý tang tình tình tang”

Tiếng ru ngân vang nguồn Hương Giang xuôi sông Hồng

Cửu Long mùa về trái ngọt hoa thơm

Sài Gòn vào thu khúc khích tiếng nô đùa

“Nào bạn ơi cùng nhau đi đến trường“

Em yêu sao thầy cô trao câu cười

Thắm tươi sắc đào thủ đô vào hội xuân

Em yêu lắm bài ca dao, Truyện Kiều

Yêu những phương trình, lượng giác, parabol

“Tây Tiến đoàn quân *” ngát thơm trang sử hồng

Sông Đuống, Hoàng Cầm, bậc hiền tài thi nhân

Nào bạn mình ơi ơi bạn bạn mình ơi

Bạn mình ơi ơi bạn bạn mình ơi

Cùng chăm ngoan cùng thi đua học hành

Để mai này chung sức xây quê hương

Nào bạn mình ơi ơi bạn bạn mình ơi

Bạn mình ơi ơi bạn bạn mình ơi

Vươn khơi xa như đoàn thuyền ra biển rộng

Rung chuông vàng giục trống Đông Sơn

Sánh vai cùng bạn bè bốn bể năm châu

Xứng danh học trò trường Quốc Tử Giám từ ngàn xưa

Sáng danh học trò nước Việt mãi ngàn sau

Trả lời

0981.019.019