Tiếng Đàn Bầu

Bài hát: Tiếng Đàn Bầu – Dương Đức

Lắng tai nghe, đàn bầu

Thánh thót trong đêm thâu

Tiếng đàn bầu của ta

Cung thanh là tiếng mẹ

Cung trầm là giọng cha

Ngân nga em vẫn hát

Tích tịch tình tình tang.

Tiếng đàn bầu Việt nam

Ngân tiếng vàng trong sáng

Ơi cung thanh, cung trầm

Ru lòng người sâu thẳm

Việt nam, Hồ Chí Minh

Việt nam, Hồ Chí Minh.

Tiếng đàn bầu thưở xưa

Cung thương kiều nức nở

Than mình chẳng tự do

Bi ai dân mất nước

Não nuột từng đường tơ

Não nuột từng đường tơ.

Tiếng đàn bầu ngày nay

Như tiếng người chiến thắng

Đang vang vang ca rằng

Ta đời đời ơn Đảng

Việt nam, ngời vinh quang

Việt nam, ngời vinh quang…

Trả lời

0981.019.019